IN-ECO - Air and Vacuum Components - HSE POLICY, RoHS, rohs, ce, CE, inovacijeAir and Vacuum Componentswww.in-eco.si

Potrdila

CE

 

 CE oznaka pomeni potrdilo, da je izdelek v skladu s pristojnimi osnovnimi zahtevami evropskih tehničnih predpisov (direktiva), ki se nanašajo na izdelek in da je bila skladnost dokazana s pomočjo pristojnega postopka, ki ocenjuje skladnost. Osnovne zahteve so zahteve, ki se nanašajo na varnost izdelkov, varovanje javnega zdravja, varovanje potrošnika, varovanje življenjskega okolja in v določenih primerih tudi interoperability (op.prev. – sposobnost obratovanja).


RoHS

 

RoHS = je kratica imena evropske direktive 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.1.2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). Cilj je omejiti uporabo šestih v direktivi omenjenih snovi pri proizvodnji električne in elektronske opreme, ki v velikih količinah pridejo na smetišča in s tem prispevati k varovanju zdravja ljudi in življenjskega okolja. Proizvajalci naprav odgovarjajo za to, da njihovi izdelki ne vsebujejo niti ene od omenjenih šestih prepovedanih snovi v večji količini kot pa to dovoljuje direktiva. Zgoraj omenjena direktiva velja samo za EU, vendar pa so proizvajalci vse elektronske opreme izven EU direktivo dolžni upoštevati, če se njihovi izdelki izvažajo v države EU. Podobne ukrepe so uzakonile tudi druge države, ki niso članice EU – npr. Švica, ZDA, Kitajska in Južna Koreja.


HSE Policy


Ena od filozofij, katerih se drži podjetje IN-ECO, je "zdravje, varnost in varstvo okolja". Ob razvijanju podjetja se osredotočamo na varne in zdrave delovne pogoje svojih zaposlenih in na sodelovanje predvsem s poslovnimi partnerji, ki s svojim delovanjem in izdelki prispevajo k varstvu okolja.

Za uresničitev svoje filozofije izjavljamo svoj namen:


  • Natančno upoštevati vse dolžnosti, ki izhajajo iz pravnih in drugih norm, povezanih z varstvom okolja.
  • Sodelovati s proizvajalci, ki uporabljajo materiale v skladu z Direktivo 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.1.2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS).
  • Pri razvoju, izdelavi in obdelavi izdelkov uporabljati take materiale in tehnologije, ki omogočajo obdelavo drugotnih surovin in prihranek energije.
  • Neprestano izboljševati izvajane dejavnosti in delovne pogoji svojih zaposlenih tako, da bi imeli čim manjše negativne posledice na okolje, varnost in higieno dela.
  • Z temeljito preventivo preprečevati nesreče in situacije, katerih posledice bi lahko negativno vplivale na okolje in zdravje zaposlenih.
  • Obratovati svoje naprave in tehnologije v skladu z varstvom okolja, neustrezne naprave in tehnologije pa nadomeščati z ustreznejšimi inučinkovitejšimi.
  • Preprečevati nesreče in poškodbe uporabnikov naših naprav.
  • S povečevanjem distribucije naših naprav prispevati k varstvu okolja, predvsem s čiščenjem odpadnih vod.
  • Uporabljati in izboljševati sistem izobraževanja zaposlenih z namenom zviševanja njihove okoljske osveščenosti, strokovnega znanja in odgovornosti za varstvo okolja.
  • Zagovarjati načela varstva okolja in okoljskega menedžmenta v odnosu do svojih pogodbenih partnerjev in dajati prednost tistim, ki uporabljajo enaka načela.

 

Z upoštevanjem vseh teh osnovnih načel se trudimo obdržati zaupanje in sodelovanje s svojimi poslovnimi partnerji in klienti ter ne nazadnje s samimi zaposlenimi našega podjetja.


Upravljanje kvalitete


Naša najvišja prioriteta je doseči popolno zadovoljstvo naših strank ob upoštevanju vseh zakonskih in etičnih norm. Zavedamo se odgovornosti do naših partnerjev, do sebe in do življenjskega okolja. Našo družbo vodimo do trajnega razvoja z nenehnim izboljševanjem kvalifikacij vseh zaposlenih in njihove motivacije za boljšo kvaliteto ter storilnost.