IN-ECO - Air and Vacuum Components - Rootsova puhalaAir and Vacuum Componentswww.in-eco.si

Rootsova puhala

   
Rootsova puhala - značilnosti:

 

 • širok spekter moči  24 m³/h do 18 300 m³/h
 • energetsko efektivno obratovanje
 • diference delovnega tlaka do 800 mbar

 

Rootsova puhala - aplikacije:

 • prezračevalni sistemi v bioloških čistilnih napravah odpadnih vod - ČNOV
 • naprave za pripravo pitne vode
 • kemijska industrija - obdelava umetnih mas
 • cementarne in apnenice - transport mletega apnenca, cementa
 • transport agresivnih plinov
 • industrijski kotli
 • pnevmatični transport sipkih snovi in granul
 • prehrambena industrija - pivovarne, kvašenje
 • tekstilna industrija - pomožne operacije z vlakni
 • vakuumska tehnika
 • termoelektrarne - transport letečega pepela po suhi poti, transport apnenca do kotlov, transport zraka do gorilnikov
 • jedrske elektrarne - odvzemi vzorcev zraka, ustvarjanje zmernega podtlaka v prostorih, odsesavanje kontaminiranih par

 

V veliko primerih namesto rootsovega puhala priporočamo uporabo puhala s stranskim kanalom zaradi občutno ugodnejšega obratovanja in nižjih investicijskih stroškov.

Če želite, da vam pripravimo ponudbo , izpolnite prosim naš obrazec za povpraševanje.

I agree to the processing of my personal data.
According  to the  Act on Personal Data Protection I give approval for  the processing of my personal data (name, title, phone, e-mail) in the Information system of the company IN-ECO, Ltd, for the purpose of price offer´s  elaboration  for an indefinite period.

© 1996 - 2013 IN-ECO. All rights reserved. | Call us: +421 44 430 46 62